Ajankohtaista | Info
Ajankohtaista

Kotkan OMT-Fysion terapioista vastaava henkilöstö laatii näille sivuille raportteja ja ohjeistaa suosituksin omaehtoiseen kuntoutukseen hoitavan fysioterapian tueksi.

Uutiset

Uutisoimme kaikki ajankohtaiset tapahtumat ja mahdolliset muutokset toimitaamme koskevissa asioissa, kun niillä on merkitystä asikkaillemme.

Kotkan OMT-Fysio 30v.

Kotkan OMT-Fysio Ky on perustettu elokuussa 1983, silloiselta nimeltään Kotkan Fysikaalinen Keskus.
Fysioterapeutit Ilkka Korhonen ja Anne Asp toteuttivat haaveensa ja perustivat yksityisen fysikaalisen hoitolaitoksen.
Vuonna 1989 Anne Asp muutti perheineen Joensuuhun ja hänen tilalleen astui fysioterapeutti Vesa Lehtola.

Alaselkäkivun pitkittymisen syyt

Alaselkäkipu on tavallinen vaiva. Kahdeksan kymmenestä aikuisesta tuntee alaselkäkipuja elämänsä aikana. Useimmilla heistä on ollut useita kipujaksoja.Suuri osa työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauspoissaoloista johtuu selkäsairauksista.
Osa alaselän vaivoista vaatii pikaista lääkärin hoitoa, mutta valtaosa paranee itsekseen tai lääkityksellä muutamassa viikossa. Pitkittyvien selkävaivojen hoito on ryhmätyötä, jossa potilaalla itsellään on tärkeä osuus.

Alaselkäkivun yhteys tasapainonhallintaan

Lahden ammattikorkeakoulussa tehdyssä fysioterapian TULES - erikoistumisopintojen lopputyössä (Kaaria & Somervuori, 2012) selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla alaselkäkivun ja tasapainon hallinnan yhteyttä. Tarkoituksena oli laajentaa entisestään alaselkäpotilaiden fysioterapian mahdollisuuksia sekä saada tieteellistä näyttöä, joka tukisi tasapainon mittaamisen sekä harjoittelun käyttöä entistä laajemman asiakaskunnan kanssa.