Asiakaspalvelu | Potilasrekisterilomake
Potilasrekisterilomake

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi

Potilastietonne talletetaan suostumuksenne perusteella rekisteriin, jota pitävät fysioterapialaitos ja siellä keskitettyyn rekisteriin liittyneet ammatinharjoittajat yhteisesti. Potilastietonne ovat salassa pidettäviä.

Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan suostumuksenne perusteella käyttää fysioterapialaitoksessa. Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme talletetut Teitä koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamanne suostumus tietojenne luovuttamiseen tai rajata sitä.

Lisätietoja saa tarvittaessa henkilökunnaltamme.

Täytä lomake ennen ensimmäistä hoitokertaa.

(Lomake aukeaa selaimessa uuteen välilehteen!)


Tulosta "Potilasrekisterilomake" (pdf-tiedosto)