Asiakaspalvelu | Koulutuspalvelut
Koulutuspalvelut

Meillä on valmiudet räätälöidä vaatimustenne mukaisesti koulutustilaisuuksia esim. lanneselän kliinisestä tutkimisesta.
Koulutustapahtumat voidaan järjestää Kotkan OMT-Fysion tiloissa tai haluamassanne paikassa.


Valmiita luentoja mm. seuraavista aiheista:

Työkykyä ylläpitäviin kuntoutuksiin (TYKY)

  • Niska kipeä - syyt ja seuraukset
  • Kivut hallintaan omalla liikkeellä
  • Seniori-ikäisten liikunta
  • Taukoliikunta vai ergonomia?

Valmentajille
  • Urheiluvammojen hoito ja ennaltaehkäisy

Fysioterapeuteille
  • Lanneselän ongelmien fysioterapia
  • Niskahartiaseudun terapeuttinen harjoittelu
  • Rintarankakivun haaste fysioterapialle
  • Ajankohtaista TULES-kivusta