Asiakaspalvelu | Esitietolomake
Esitietolomake

Hoitosuunnitelman laadinnassa käytettävät alkutiedot

Tämä esitietolomake auttaa fysioterapeuttia hoitosuunnitelman laadinnassa.
Tiedot ovat luottamuksellisia!

Ensimmäisen hoitokerran yhteydessä fysioterapeutti laatii hoitosuunnitelman lomakkeessa annettujen alkutietojen ja haastattelussa saamiensa lisätietojen perusteella yhdessä asiakkaan kanssa.

Henkilökuntamme auttaa tarvittaessa!


Tulosta Esitietolomake (pdf-tiedosto)!