Asiakaspalvelu | Info
Asiakaspalvelu

Ajanvaraus netin kautta

Uusi toimintapa asiakkaillemme! Asiakassuhteessa oleville ajanvarausmahdollisuus netin kautta.

Ennen ensimmäistä käyntiäsi:

- Potilasrekisteröintilomake

Potilastietonne talletetaan suostumuksenne perusteella rekisteriin, jota pitävät fysioterapialaitos ja siellä keskitettyyn rekisteriin liittyneet ammatinharjoittajat yhteisesti. Potilastietonne ovat salassa pidettäviä. Hoitosuhteeseenne liittyen niitä voidaan suostumuksenne perusteella käyttää fysioterapialaitoksessa.
Muille niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

- Esitietolomake

Esitietolomake auttaa fysioterapeuttia hoitosuunnitelman laadinnassa.
Ensimmäisen hoitokerran yhteydessä fysioterapeutti laatii hoitosuunnitelman lomakkeessa annettujen alkutietojen ja haastattelussa saamiensa lisätietojen perusteella yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiantuntijapalvelut

Myäs asiatuntijapalvelut kuuluvat Kotkan OMT-Fysion tarjontaa.
OMT-fysioterapeutti, terveystieteiden maisteri, Vesa Lehtolan asiantuntijaluennot ja -konsultaatiot terveydenhuollon ammattilaisille, työyhteisöille ja TYKY-ryhmille.

Koulutuspalvelut

Meillä on valmiudet räätälöidä vaatimustenne mukaisesti koulutustilaisuuksia.
Tilaisuudet voidaan järjestää Kotkan OMT-Fysion tiloissa tai haluamassanne paikassa.

Asiakaspalaute

Anna palautetta toiminnastamme, ajanvarauksesta, fysioterapiahoidoista, kuntosalin laitteista tai muusta mieltäsi askarruttavasta, toimintaamme liittyvästä asiasta.
Palaute on kätevää antaa suoraan sivustomme kautta.