Hoidot ja palvelut | SpinalMouse®
SpinalMouse®

Uusi selän liikkuvuuden mittausmenetelmä

Ammattimainen selkärangan tutkimus luo pohjan oikeanlaisen hoidon suunnitteluun. SpinalMouse® on tietokonepohjainen mittausmenetelmä, jolla saadaan helposti ja nopeasti luotettavaa tietoa selän asennosta ja liikkuvuudesta sagittaali- ja frontaalitasossa.
SpinalMouse® on turvallinen (säteetön) ja luotettava mittausmenetelmä, mikä antaa tarkkaa tietoa selän asennosta ja liikkuvuudesta yksittäisen nikamaliikkuvuuden tarkkuudella.

Lisähyötyjä:

  • mittaustulosten helppo dokumentointi ja asiakastietopankin ylläpito

  • uusi ulottuvuus yhteistyöhön terapian ja lääkärin välillä

  • taloudellisesti järkevä tutkimusmenetelmä