Hoidot ja palvelut | Info
Hoidot ja palvelut

Kotkan OMT-Fysion toiminnan toiminta-ajatuksena on tuottaa korkealaatuisia ja tuloksellisia fysioterapiapalveluja tuki- ja liikunta-ongelmaisille asiakkaille.

OMT-Fysioterapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn.
Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttisia harjoittelua.
Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Fysioterapia

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.
Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan.
Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tuki- ja liikuntaelimet

Kotkan OMT-Fysion toimitaan kuuluu tietysti myös erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito, LymphaTouch- hoito, alaraajaongelmien toiminnallinen tutkiminen ja hoitaminen sekä erilaisten ryhmien ohjaaminen.
Akupunktio

Asiakkaalla on myös mahdollisuus saada Kotkan OMT-Fysiosta akupunktiohoitoa. Akupunktiota käytetään fysioterapian ohella menestyksekkäästi esimerkiksi jännitysniskojen ja pitkittyneiden nivelkipujen hoitoon.